DRCMR Logo 300px Color
 
Wednesday, 24 May 2023 11:37

[EXPIRED] Forskningsinteresseret projektsygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, neurofysiologiassistent eller lignende

Vil du bidrage til at udvikle og afprøve nye behandlingsmetoder af hjernesygdomme ved hjælp af hjernestimulation? Er du interesseret i forskning og i at indgå i et tværfagligt team af forskere og klinikere, så er det måske dig, vi leder efter?

Du er en erfaren sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller neurofysiologiassistent, der har lyst til nye udfordringer i et sprudlende, internationalt forskningsmiljø med højt tempo og en bred pallette af igangværende projekter og nye ideer. 

Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR)

DRCMR er et internationalt højt profileret forskningscenter på Hvidovre Hospital, der arbejder tværvidenskabeligt med billeddannelse og hjernestimulation inden for basal og klinisk neurovidenskab. Centret har over 80 forskere og studerende fra mere end 20 forskellige lande tilknyttet. Vores arbejdssprog er primært engelsk, dog vil patientkontakten mest foregå på dansk. Vi er i høj grad finansieret af eksterne forskningsmidler, og derfor er det også helt afgørende for os, at vores forskning er relevant og i verdensklasse. For mere information se www.drcmr.dk.

Din stilling

Du bliver en del af vores nye Klinik for Hjernestimulation. Her skal du i fællesskab med det øvrige personale være med til at gennemføre større behandlingsforsøg som del af kliniske forskningsprojekter. Patienter med forskellige sygdomme (depression, multipel sklerose, Parkinsons sygdom) skal her behandles med forskellige former for ikke-invasiv hjernestimulation (transkraniel magnetisk stimulation (TMS), transkraniel elektrisk stimulation (TES) og transkraniel ultralydsstimulation (TUS)) i forløb af forskellig varighed. Du vil blive del af et team af forskere og studerende med forskellige faglige baggrunde og erfaring. Arbejdet omfatter bl.a. indkaldelse og kommunikation med patienter, klinisk og neuropsykologisk testning, udførelse af selve hjernestimulationen samt indsamling og kvalitetssikring af data, bl.a. i Sundhedsplatformen og RedCAP. Arbejdsgangene giver mulighed for at sparre med de andre forskere, som er involveret i forskningsprojekterne og kræver desuden en del koordinering af patientforløb, behandlingslokaler og tidsplaner imellem alle involverede. Du vil også blive ansvarlig for en række praktiske opgaver, som vi i fællesskab definerer, fx bestilling af varer eller lign for at sikre den daglige drift.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende stilling i et tværvidenskabeligt forskningsmiljø med mange udfordrende opgaver. I din dagligdag vil du møde patienter med forskellige neurologiske og psykiatriske lidelser og bidrage til at udvikle og afprøve nye spændende behandlingsformer, som vi håber, kan bidrage til at fremme patienternes livskvalitet.  Din hverdag vil i høj grad bestå af at gennemføre behandlingssessioner og koordinere patienternes forløb i forskellige forskningsprojekter. Arbejdstiden ligger som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage, muligvis med enkelte behandlinger i weekenden, hvis dette giver bedst mening for patienten og det øvrige personale i klinikken. Der er ingen kliniske vagter eller aften-/natarbejde.

DRCMR har en flad organisatorisk struktur, hvor vi løser opgaver i fællesskab, og hvor der altid er mulighed for at sparre med kollegerne. Vi har fokus på grundigheden og kvaliteten af vores arbejde. Forskningen i Klinik for Hjernestimulation udgør en vigtig del af DRCMRs forskning, og du vil derfor blive en vigtig del vores forskningsmiljø. Vi holder fx løbende gruppemøder, forskningsmøder og personalemøder. 

Vi forventer, at du:

  • er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, neurofysiologiassistent eller lign., gerne med nogle års erfaring.
  • er servicemindet og gerne arbejder i teams.
  • har lyst til at bidrage til gennemførslen af strukturerede og effektive forskningsstudier.
  • er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver, da de både vil bestå af komplekse forskningsrelaterede problemstillinger samt opgaver af mere lavpraktisk karakter, ligesom samarbejdspartnerne kan variere fra studie til studie.
  • er fortrolig med at kommunikere på både dansk og engelsk.
  • er fortrolig med kliniske IT-systemer (specielt Sundhedsplatformen) og ikke er bange for at kaste dig ud i at lære nye IT-systemer og forskningsmetoder.

Erfaring med forskning, patientkontakt, hjernestimulation og elektrofysiologi er en fordel, men ikke en forudsætning for at søge stillingen.

Løn og ansættelse

Stillingen er fuld tid i 3 år med mulighed for forlængelse. Forventet startdato er d. 1. september 2023 eller snarest derefter. Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst og afhænger af personlige kvalifikationer.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Professor og forskningsleder Hartwig Siebner eller på telefon 5115 5951.

Ansøgningsfristen er mandag d. 12. juni 2023. Ansøgningen indsendes via Region Hovedstadens jobportal - klik HER.

Du bedes vedlægge motiveret ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer. Alle interesserede kandidater opfordres til at søge uanset alder, køn, etnisk baggrund mv.