Ny behandling af Levo-Dopa induceret dyskinesier med ikke-invasiv transkraniel hjernestimulation hos patienter med Parkinsons sygdom

  • Funded By: Region Hovedstadens Forsningsfond |
  • Amount (DKK): 500.000 |
  • Grant Year: 2015 |
  • Grant Holder: Hartwig R. Siebner |