Thursday, 11 May 2017 13:21

[EXPIRED] Bliv klogere på hjernen ved multipel sklerose

Lægelig ph.d.-studerende ved Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR), Hvidovre Hospital.

En 3-årig stilling som lægelig ph.d.-studerende ved DRCMR, Hvidovre Hospital er til besættelse per 1/6-2017 eller snarest derefter.

DRCMR er et internationalt højt profileret forskningscenter, som er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed på Hvidovre Hospital. Der er ca. 70 forskere og studerende fra mere end 20 lande tilknyttet centeret. Vores forskere bruger den nyeste viden inden for magnetisk resonans billeddannelse til at måle hjernens struktur, stofskifte og funktion med meget høj præcision. DRCMR huser bl.a. Danmarks eneste ultra-højfelts MR skanner (7 tesla). Centret fik tildelt Region Hovedstadens ”Global Excellence" sundhedspris i 2014.

Projektets tema er som følger:
Undersøgelse af effekten af MS læsioner i det sensorimotoriske håndområde vha. ultr-højfelts MR billeddannelse.

Multipel sclerose (MS) er en autoimmun sygdom, der medfører inflammation og degeneration af neuroner i hele centralnervesystemet (CNS). Ikke alene angriber MS hvid substans og de kommunikerende nervebaner mellem hjernens forskellige områder, MS skader også kortex direkte og giver fokale læsioner. Læsionerne kan kun til en vis udstrækning visualiseres med konventionelle højfelts magnetisk resonans scannere (MR) ved 3 tesla. Den nye generation af ultra-højfelts MR scannere, med feltstyrke på 7 tesla, har en højere sensitivitet og overgår konventionelle MR scanneres evne til at detektere kortikale læsioner. Vi vil anvende den forbedrede sensitivitet ved 7 tesla ultra-højfelts MR til at detektere kortikale læsioner i det primære sensomotoriske håndområde hos patienter med attakvis MS og sekundær progressiv MS. Det primære sensorimotoriske håndområde er et afgørende område for styring og eksekvering af håndbevægelser. Vi vil derfor desuden undersøge, hvordan disse læsioner påvirker den kortikale neurofunktion og den manuelle håndfunktion. Projektet vil kaste nyt lys over, hvordan sygdomen skader dette vigtige område, og hvordan disse skader fører til svækkelse af håndfunktionen – en afgørende faktor for MS patienters selvstændige formåen.

Projektet er et samarbejde mellem Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR), Hvidovre Hospital (http://www.drcmr.dk) og Danish Multiple Sclerosis Center (DMSC), Rigshospitalet (http://www.ms-research.dk).
Projektet giver en enestående mulighed for at fordybe sig i og udforske effekten af læsioner i mulitpel sclerose. Fokus for projektet er samspillet af kliniske undersøgelser og avancerede billeddannende teknikker. Projektet vil primært foregå på Hvidovre Hospital, men i samarbejde med DMSC. Du vil blive en del af en forskergruppe, der spænder fra det kliniske, neurologiske til det billeddannende/neurofysiologiske område.

Dine kvalifikationer
Bestået kandidateksamen i medicin eller forventet kandidateksamen foråret 2017. Der vil blive lagt vægt på interesse for både det kliniske og det analytisk, teoretiske arbejde. Du skal være god til at kommunikere med patienter og pårørende. Eventuel tidligere forskningserfaring inden for neurologi samt publicerede arbejder vil indgå i bedømmelsen.

Ansættelsesforhold
Ansættelse under gældende overenskomst og relevant faglig organisation. Indskrivning som ph.d.-studerende vil ske på ph.d.-skolen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet med professor Hartwig Siebner som hovedvejleder.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, CV, kandidatbevis, karakterliste, publikationsliste og eventuelle referencer indsendes online.
Ansøgningsfrist: 7/5-2017 kl. 23:59.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor, overlæge, dr.med. Hartwig Siebner, tlf 38626541 (e-mail: ).