Wednesday, 25 January 2017 11:40

Successfull PhD defence by Kasper Lipsø

PhD student at Technical University of Denmark and DRCMR Kasper Lipsø successfully defended his PhD in December 2016. Congratulations to Kasper.

 

Danish summary of the project;

Magnetisk Resonans (MR) er et vigtigt værktøj indenfor medicinsk billeddannelse, og bruges i dag til at diagnosticere en lang række sygdomme og lidelser. Den største begrænsning er det svage signal, og derfor lange skanningstid. 

Ved hyperpolarisering forstærkes signalet op imod 10.000 gange. Det meste forskning med hyperpolarisering fokuserer på kulstofkerner til metaboliske studier, men i dette projekt hyperpolariseres protonerne i vand. Det giver mulighed for at skabe et meget kraftigt signal, som kan udnyttes til at lave hurtig billeddannelse af karstrukturen i f.eks. hjertet eller perfusion af organer i meget høj kvalitet, med vand som konstraststof. 

I dette projekt benyttes metoden til at demonstrere perfusionsmålinger i nyrene på grise; en ny teknik der giver muliged for at måle direkte gennemblødningen af vævet. Dernæst bruges metoden til at skabe dynamiske MR billedserier af hjertets hovedarterier i grise; noget der ikke er gjort før, da den fine struktur og det pulserende hjerte umuliggør en tilfredsstillende billedkvalitet med konventionelle metoder.