DRCMR Logo 300px Color
 

Forsøgspersoner søges til undersøgelse af interhemisfærisk kommunikation gennem ikke-invasiv hjernestimulering

MR-afdelingen på Hvidovre Hospital søger raske forsøgspersoner mellem 45 og 80 år til et neuro-videnskabeligt forskningsprojekt, der undersøger kommunikationen mellem vores to hjernehalvdele og hvilke forskelle og ligheder der er mellem en rask kontrol gruppe, sammenlignet med en patientgruppe ramt af blodprop i hjernen, stroke.

FORMÅL:

Formålet med forsøget er at undersøge en alders- og køns matchet kontrolgruppe til sammenligning af patienter med stroke, som deltager i et allerede aktivt studie (Patient-tailored Transcranial Direct Current Stimulation to Imrove Stroke Rehabilitation (PRACTISE)). Til det formål bruger vi avanceret magnetisk resonans (MR) billeddannelse, elektromyografi (EMG), transkraniel magnetisk stimulation (TMS) samt perifer nervestimulering (PNS). Disse målinger vil give os information om hvordan de to hjernehalvdele kommunikerer i hvile og under bevægelse af hænderne. Disse resultater håber vi kan hjælpe med at understøtte og forklare nogle af de ændringer der ses hos patienter med stroke, samt være med til at videreudvikle og kaste nyt lys på rehabiliteringsmetoder.

HVORDAN FOREGÅR FORSØGET?

Projektet forgår over én forsøgsdag, med en varighed på omring 4 timer. Forsøgsdagen består af nogle motoriske- og kognitive tests, en MR-scanning, transkraniel magnetisk stimulation (TMS) samt perifer nervestimulering (PNS).

DU KAN DELTAGE I FORSØGET HVIS:

 • Du er mellem 45 og 80 år
 • Du er sund og rask
 • Du ikke lider af neurologiske sygdomme
 • Du ikke lider af psykiatriske sygdomme
 • Du ikke lider af andre kroniske sygdomme
 • Du ikke har metal indopereret i kroppen
 • Du, eller andre i din nærmeste familie ikke lider af epilepsi
 • Du ikke er gravid
 • Du ikke er under medicinering (bortset fra svangerskabsforebyggende lægemidler)
 • Du ikke lider af migræne
 • Du ikke har klaustrofobi
 • Du ikke har tatoveringer eller permanent make-up over skulder/bryst højde

HVOR FOREGÅR FORSØGENE?

Hvidovre Hospital, MR-afdelingen, afsnit 340. Kettegård Allé 30, 2670 Hvidovre.

Der udbetaltes en skattepligtig ulempegodtgørelse  

KONTAKT

Post. Doc. Mads Alexander Just Madsen

MR-Afdelingen afs. 714,
Hvidovre Hospital
Kettegårds Allé 30, DK-2650 Hvidovre

Email:  

hvis du er interesseret i at deltage, eller hvis du ønsker mere information om forsøget.