Tuesday, 23 May 2017 13:40

[EXPIRED] Ph.D Stillingsopslag - Bliv klogere på hjernen ved Parkinsons sygdom

Ph.d.-studerende ved Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR), Hvidovre Hospital.

 

En 3-årig stilling som ph.d.-studerende ved DRCMR, Hvidovre Hospital er til besættelse per 1/8-2017 eller snarest derefter. 

DRCMR er et internationalt højt profileret forskningscenter, som er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed på Hvidovre Hospital. Der er ca. 75 forskere og studerende fra mere end 25 lande tilknyttet centeret. Vores forskere bruger den nyeste viden inden for magnetisk resonans billeddannelse til at måle hjernens struktur, stofskifte og funktion med meget høj præcision. DRCMR huser bl.a. Danmarks eneste ultra-højfelts MR skanner (7 tesla). Centret fik tildelt Region Hovedstadens ”Global Excellence" sundhedspris i 2014.

Projektets tema er som følger:

Undersøgelse af forandringerne i dopaminsystemets dynamik i Parkinsons sygdom vha. ultra-højfelts MR billeddannelse

Parkinsons sygdom (PS) medfører langsomme, stive bevægelser og rysten. Bevæge-forstyrrelserne opstår pga. degeneration af dopaminproducerende celler i en dyb struktur i hjernen kaldet den sorte substans. Udover disse primært motoriske symp-tomer påvirker PS også et netværk af dopaminafhængige områder, som blandt andet har betydning for belønningssystemet og beslutningsprocesser. Ved hjælp af ultra-højfelt magnetisk resonans 7 Tesla MR-skanninger, vil vi for første gang udføre en omfattende karakterisering af det dopaminerge netværk ved PS. Den fremragende sensitivitet og meget høje pløsning ved ultra-højfelt MR skanninger vil muliggøre en afdækning af de dopaminerge netværksændringer, der opstår som følge af PS, samt af involverende funktioner, såsom belønningsbaseret indlæring og beslut-ningstagning. Ved at undersøge patienter med og uden antiparkinsonistisk medicin, vil vi kunne opnå vigtig viden om, hvordan den farmakologiske behandling modificerer dopaminerge processer ved PS. Ultra-højfelt strukturel MR vil desuden kunne afdække i hvor høj grad, de funktionelle ændringer sker parallelt med strukturelle forandringer i vigtige dopaminerge områder i hjernen. Denne omfattende karakterisering af net-værksforandringerne i det dopaminerge system vil øge vores viden om mekanismerne bag de motoriske og kognitive ændringer ved PS. Dette vil kunne danne baggrund for fremtidig optimering og personalisering af parkinsonbehandling. Projektet er et samarbejde mellem Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR), Hvidovre Hospital (http://www.drcmr.dk) og Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. 

Projektet giver en enestående mulighed for at fordybe sig i og udforske effekten af læsioner i Parkinsons sygdom. Fokus for projektet er samspillet af kliniske undersøgelser og avancerede billeddannende teknikker. Projektet vil primært foregå på Hvidovre Hospital, men i samarbejde med Bispebjerg Hospital. Du vil blive en del af en forskergruppe, der spænder fra det kliniske, neurologiske til det billeddannende/neurofysiologiske område.

Dine kvalifikationer

Bestået kandidateksamen eller forventet kandidateksamen sommer 2017. En uddannelse inden for medicin er en fordel. Der vil blive lagt vægt på interesse for både det kliniske og det analytiske, teoretiske arbejde. Du skal være god til at kommunikere med patienter og pårørende. Eventuel tidligere forskningserfaring inden for neurologi samt publicerede arbejder vil indgå i bedømmelsen.

 

Ansættelsesforhold

Ansættelse under gældende overenskomst og relevant faglig organisation. Indskrivning som ph.d.-studerende vil ske på ph.d.-skolen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet med professor Hartwig Siebner som hovedvejleder.

Ansøgning

Motiveret ansøgning, CV, kandidatbevis, karakterliste, publikationsliste og eventuelle referencer indsendes online.

Ansøgningsfrist: 26. maj 2017 kl. 23:59.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor, overlæge, dr.med. Hartwig Siebner, tlf 38626541 (e-mail: ).