Wednesday, 03 May 2017 10:40

DRCMR Research Published in the Danish Journal Best Practice (Danish)

Postdoc Henrik Lundell og Senior forsker Ellen Garde publicerer artiklen ”Simpel metode til måling af cervikal rygmarvsatrofi hos MS-patienter” i det danske Best Practice. 

Henrik LundellSimpel metode til måling af cervikal rygmarvsatrofi hos multipel sklerose (MS) patienter efterlyses, da læsioner i rygmarven forekommer hos 70-90% af alle patienter med MS. Aktivitet og udbredelse af læsioner i rygmarven er uafhængig af antallet af læsioner i hjernen, og hos 20% afpatienterne kan der kun påvises læsioner i rygmarven. Der er således ikke påvist en sikker sammenhæng mellem sygdommens udvikling i hjernen og rygmarven baseret på antal læsioner, men korrelationerne mellem især motoriske funktionstab og MR-baserede mål er betydeligt stærkere i rygmarven end i hjernen.

I mere end to årtier har magnetisk resonans (MR)-scanning spillet en afgørende rolle ved diagnosticering, monitorering samt vurdering af behandlingseffekter og udforskning af tilgrundliggende patofysiologiske mekanismer af multiple sklerose (MS).

Siden etablering af de internationale McDonald kriterier i 2001 har det bærende element for både den kliniske og billeddiagnostiske vurdering været spredning (dissemination) i tid og sted. På MR-scanninger skal der således påvises tidligere og aktuel sygdomsaktivitet flere steder i hjernen og/eller rygmarven baseret på læsionernes placering og fremtoning på forskellige typer scanninger

Henrik Lundell er støttet af Scleroseforeningen og Det Fri Forskningsråd.

Læs mere her https://bestprac.dk/2017/03/13/simpel-metode-til-maaling-af-cervikal-rygmarvsatrofi-hos-ms-patienter/